Symposium 2011

Dunne deklaag of stil SMA?

Stille wegdekken op regionale wegen

Op 28 april aanstaande zal het 8e SilentRoads Symposium worden georganiseerd in de Glazen Ruimte in Maarssen. Dit symposium is bedoeld voor diegenen die professioneel te maken hebben met stille wegdekken, zoals milieu-specialisten, wegbeheerders, wegenbouwers en bandenfabrikanten.

De laatste jaren richt de markt zich steeds meer op wegdekken met zowel geluidreductie als duurzaamheid, van dunne deklagen tot SMA en alles daartussen. Kosten en baten zijn een belangrijk thema en worden niet alleen meer in geld uitgedrukt, maar ook in gezondheidswinst. SilentRoads 2011 brengt u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Als rode draad door het symposium loopt het thema regionale wegen, oftewel de wegen met een maximum snelheid van 70 of 80 km/h. Het verkeersgeluid van deze wegen staat volop in de aandacht. Langs gemeentelijke invalswegen en ringwegen zijn de intensiteiten en de woningdichtheid, en daarmee de geluidbelasting, hoog. Voor provinciale wegen en de grotere gemeentes worden momenteel op veel plaatsen actieplannen en geluidbeleid opgesteld. Resultaat daarvan is dat de aanleg van stil asfalt op grotere schaal gebeurt dan ooit tevoren. Deze ervaringen leveren waardevolle inzichten op voor zowel gemeentes, provincies als rijksoverheid.

Voor een succesvol beleid voor stille wegdekken is een goede samenwerking en uitwisseling tussen de afdelingen ‘milieu’ en ‘beheer en onderhoud’ van belang. Op het symposium komen daarom de ervaringen aan bod van zowel de milieubeleidsmedewerker als de wegbeheerder.

Samenvattend:

  • Datum: 28 april 2011
  • Aanvang: 13:30 uur (vanaf 12:30 uur inlooplunch)
  • Locatie: Glazen Ruimte,te Maarssen (www.deglazenruimte.nl)
  • Bereikbaarheid: gratis parkeren bij de locatie, loopafstand van treinstation Maarssen
  • Kosten: € 70,- (incl. inlooplunch en borrel)

Programma

12:30-13:30

Inlooplunch

13:30-13:40 Welkom en introductie
13:40-14:05 Presentatie Stille wegdekken en actieplannen - Paul Driessen (Provincie Gelderland)
14:05-14:30 Presentatie Ervaringen met het beheer van stille wegdekken op regionale wegen - Erik Rutten (Provincie Zuid-Holland)
14:30-14:40 Vragen en discussie

14:40-15:10

Koffiepauze

15:10-15:35 Presentatie Stille wegdekken: gehavend, maar sterker uit de winterse strijd - Gerbert van Bochove (Breijn)
15:35-16:00 Presentatie Stille wegdekken: de winst- en verliesrekening - Jan Hooghwerff (M+P)

16:00-16:15

Discussie en afsluiting

16:15-17:30

Borrel

 Presentaties

Hieronder kunt u de presentaties van het SilentRoads symposium 2011 en het verslag van de discussie bekijken: