Contracten

Geluideisen in bestekken

Voor veel stille wegdekken kennen de Standaard RAW Bepalingen geen standaardspecificaties. Het stille wegdek wordt in de meeste gevallen functioneel gespecificeerd. Het vaststellen van de gewenste geluidreductie en de wijze waarop de geluidreductie van het geleverde wegdek moet worden getoetst, is behoorlijk complex. De huidige praktijk is dat veel besteksbepalingen overgenomen worden uit andere bestekken en niet specifiek gemaakt zijn voor de situatie waarin het wegdek wordt toegepast. Dat resulteert soms in bestekken die ten aanzien van geluid juridisch of fysisch onjuist zijn of waar onduidelijke of onrealistische eisen zijn geformuleerd.

Voorbeeldbestek

Met de tool Bestekseisen voor geluideigenschappen van wegdekken kan op eenvoudige wijze een bestekstekst gemaakt worden waarbij rekening gehouden wordt met de uitgangspunten van de nieuwe methode Cwegdek. Het voorbeeldbestek beschrijft een veelvoorkomende situatie, namelijk:

  • voornamelijk lichte motorvoertuigen maken van de weg gebruik;
  • wens bestaat om ‘bekende’ producten te krijgen, waarvan de Cwegdek al is bepaald;
  • een opleveringsconrole met behulp van een CPX- en/of SPB-meting gewenst is;
  • een controlemeting vijf jaar na aanleg voor het vaststellen van het akoestisch gedrag in de tijd.