Symposium 2023

High emitters in stedelijk gebied

Voertuigen die (expres) te veel herrie maken in stedelijk gebied zijn een bron van ergernis. In meerdere steden is er een vraag naar zogenaamde lawaaiflitsers en ook vanuit het geluidbeleid is er interesse om het terugdringen van deze hinder aan te pakken. Zou het technisch kunnen en hoe zit het met de benodigde regelgeving?

SilentRoads stond op 11 oktober 2023 in het teken van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van lawaaiige voertuigen. Hierbij is het Europese NEMO-project uitgebreid aan bod gekomen en is gekeken naar wat dit betekent voor de Nederlandse situatie.​

Een korte impressie van het congres is hieronder te bekijken. De sheets van de presentaties zijn te downloaden door op de titels te klikken.


13.15 – 13.45 uur: Welkom en intro NEMO-project
Ard Kuijpers (M+P, sessieleider)
Wat is het Horizon 2020 programma en wat is het doel van het NEMO-project? Ard geeft een inkijkje in het meetsysteem voor meet en beoordelen van geluid- en uitlaatemissies dat in dit project is ontwikkeld. Welke pilots werden er uitgevoerd? Wie waren de internationale partners die aan dit project werkten?

13.45 – 14.20 uur: Aanpak van lawaaiige voertuigen vanuit de G4
Carlo Schoonebeek (gemeente Amsterdam) en Theo Benjert (gemeente Rotterdam)
De vier grote steden (G4) trekken samen op in de aanpak van lawaaiige voertuigen. Amsterdam en Rotterdam hebben al verkennende metingen laten uitvoeren en nagedacht over geschikte beleidsopties. Daarin spelen communicatie met weggebruikers en omwonenden, versterking van de handhaving en de inzet van 'geluidflitspalen' een belangrijke rol. Carlo Schoonebeek van Amsterdam en Theo Benjert van Rotterdam vertellen over hun bevindingen en verdere plannen.

14.20 – 14.45 uur: Hoeveel geluid mag een voertuig maken?
Jan Sybren Boersma (RDW)
Welke EU-regelgeving aan voertuigen is er en zijn er eigenlijk eisen aan het geluid van voertuigen? Welke basis geeft EU-regelgeving voor handhaving en wat is het nieuwe systeem van markttoezicht dat sinds 2020 geldt? Waarover wordt in Europa en in VN-verband op dit moment gesproken?
 
14.45 – 15.15 uur: PAUZE
 
15.15 – 15.45 uur: Een meetsysteem voor lawaaiige voertuigen
Bert Peeters (M+P)
Hoe werkt het geluidmeetsysteem en hoe kun je op basis van die meetgegevens onderscheid maken tussen high emitters en normale voertuigen? Bert gaat in op 2 methoden: een complexe methode op basis van de typekeuringsmethode en een eenvoudiger methode om de meest lawaaiige voertuigen te onderscheiden van de rest.

15.45 – 16.10 uur: Stille en schone maatregelen aan de infrastructuur
Ronald van Loon (M+P)
In het NEMO-project is ook aandacht voor andere geluidmaatregelen. Geluidreducerend asfalt is een effectieve maatregel tegen verkeerslawaai, maar zorgt dat ook voor schoner verkeer? Hoe zit het met uitlaatemissies en fijn stof door de slijtage van banden en wegdek? Minder rolweerstand leidt tot minder uitstoot van uitlaatgassen en poreus asfalt kan bijdragen aan de reductie van de microplastics-uitstoot (bandenslijtage).
 
16.10 – 16.30 uur: Discussie en afsluiting
Aan het eind van de middag maken we de balans op. Wat zijn de technische mogelijkheden om de hinder van high emitters te reduceren en hoe krijgen we dat in de Nederlandse situatie voor elkaar? En waar zou voor u de aandacht in mogelijk vervolgonderzoek naar uit moeten gaan?