Symposium 2015

Stille wegdekken: Kijken in een glazen bol

Op maandag 30 maart is het 12e SilentRoads Symposium gehouden onder het motto: "in een glazen bol kijken naar de toekomst van stille wegdekken." Het symposium zal in Rotterdam plaatsvinden in het Drijvend Paviljoen. Deze glazen bollen met hun innovatieve en klimaatbestendige bouw vormden een ideaal decor voor ons platform voor kennisdeling over stille en duurzame wegdekken. 

U vindt hier de presentaties die op deze dag zijn gehouden.

Een belangrijk gegeven is de ontwikkeling van steeds stillere wegdekken: het project UltraStil Wegdek. Aan de andere kant is er aandacht voor de duurzaamheid van het asfalt. Er komen steeds meer producten in beeld met iets minder geluidreductie, die inzetten op een hogere levensduur. De vraag is welke van deze ontwikkelingen de overhand zal krijgen: steeds stiller, of juist iets minder stil. En hoe zit het met de 'tussenvariant', de traditionele dunne deklagen? Zit hier nog toekomstmuziek in? Tegelijk wordt de rol van de aannemer groter. Steeds meer wordt gevraagd om de verantwoording voor de geluidmaatregelen, van ontwerp tot onderhoud, over te nemen. In de wereld van geluidschermen zijn er eveneens ontwikkelingen. De budgetten zijn vaak ingericht op 'sober en doelmatig', echter door omwonenden wordt veel waarde gehecht aan de aanblik en goede werking van een scherm. Ook hier is het de vraag welke van deze ontwikkelingen het gaat winnen.