Symposium 2010

Stil, schoon, zuinig

Het zevende SilentRoads symposium zal op 18 mei 2010 worden georganiseerd in de Talent Factory. Deze locatie ligt op loopafstand van het Centraal Station van 's-Hertogenbosch. Het thema van dit jaar is 'stil, schoon, zuinig'.
De afgelopen zes symposia zijn vooral gegaan over de akoestische eigenschappen van stille wegdekken. Thema's zoals kosten en baten, contractvorming en verloop van de geluideigenschappen zijn uitgebreid aan bod gekomen. Dit jaar richt het symposium zich niet alleen op de akoestiek, maar ook op andere milieu- eigenschappen. Duurzaamheid en luchtkwaliteit zijn belangrijke thema's voor nu en de toekomst. Hoe dragen stille wegdekken hieraaan bij? SilentRoads 2010 verkent een integrale benadering van stille wegdekken, milieu en klimaat.

In het SilentRoads symposium komen thema's aan bod zoals:

  • Stille wegdekken worden aangelegd vanwege geluid, maar wat doen ze voor de luchtkwaliteit?
  • Hoe is de interactie tussen stille banden en stille wegdekken?
  • Hoe richt je een gebied optimaal in voor zowel geluid als luchtkwaliteit en CO2-emissie?
  • Hoe kunnen gemeenten stille wegdekken gebruiken voor het bereiken van klimaatdoelstellingen?

Het symposium is bedoeld voor iedereen die professioneel te maken hebben met stille wegdekken en milieu, zoals milieu- en beleidsmedewerkers van locale, provinciale en rijksoverheden, wegbeheerders, wegenbouwers en bandenfabrikanten.

Samenvattend:

  • Datum: 18 mei 2010
  • Aanvang: 13:30 uur (vanaf 12:30 uur inlooplunch)
  • Locatie: De Talent Factory in 's-Hertogenbosch
  • Kosten: € 50,- (incl. inlooplunch en borrel)

Het symposiumprogramma bestaat uit verschillende presentaties en duurt van 13:30 uur tot 16:30 uur, gevolgd door een borrel.

Programma

12:30-13:30

Inlooplunch

13:30-13:45 Welkom en introductie - Toon Giele (Ministerie van VROM)
13:45-14:15 Presentatie Band-wegdek interactie: stil, schoon, zuinig? - Ines Lopez Arteaga (TUE)
14:15-14:45 Presentatie Stille, schone en zuinige wegen en voertuigen: ervaringen van een gemeente met klimaat en asfalt - Ghislain Rooijmans (Gemeente Breda)

14:45-15:15

Koffiepauze

15:15-15:45 Presentatie Effecten van verkeer- en vervoersbeleid op stil, schoon en zuinig - Robert van den Brink (Goudappel Coffeng)
15:45-16:15 Presentatie Stedenbouwkundige aspecten - Theodoor Höngens (M+P)

16:15-16:30

Discussie en afsluiting

16:30-17:30

Borrel

 Presentaties

Hieronder kunt u de presentaties van het SilentRoads symposium 2010 bekijken:

Via de onderstaande link vindt u tenslotte het verslag van de middag. Het verslag omvat niet alleen een omschrijving van de presentaties, maar ook van de vragen en de discussies.