Infomiddag 2008

Informatiemiddag 21 februari: stille wegdekken en actieplannen voor geluidknelpunten

Stille wegdekken staan weer volop in de belangstelling. Niet alleen vanwege de actieplannen die in opdracht van de Europese Commissie in de agglomeratiegemeenten en voor het hoofdwegennet gemaakt worden, maar ook omdat geluidhinder een groot probleem vormt voor onze gezondheid. Stille wegdekken bieden mogelijkheden om leefbaarheid en mobiliteit te combineren: zonder grote investeringen en zonder ruimteverlies kan toch iets gedaan worden aan de geluidkwaliteit bij wegen.

Veel gemeenten en provincies zijn momenteel bezig met het opstellen van het actieplan in het kader van de EU-richtlijn. Van groot belang is dat ze daarbij gebruik kunnen maken van de actuele inzichten rond stille wegdekken.

Op 21 februari 2008 organiseren CROW, SilentRoads en Polka gezamenlijk een informatiemiddag voor gemeenten en provincies. Het doel van deze informatiemiddag is het beschikbaar stellen van actuele informatie over de toepassing van stille wegdekken voor regionale en stedelijke wegen, zoals dunne deklagen. Deze middag is zowel bedoeld voor de milieumedewerkers als hun collega's op het gebied van nieuwe wegen en het beheer- en onderhoud van wegen.

De middag zal plaatsvinden in het Vergadercentrum Vredenburg. Dit ligt op 5 minuten loopafstand van NS-station Utrecht CS. Het programma duurt van 13:30 uur tot 16:30 uur. De informatiemiddag is kosteloos toegankelijk.

Programma

De informatiemiddag vindt plaats in het Vergadercentrum Vredenburg.

Het programma-overzicht is als volgt:

13:00-13:30

Ontvangst met koffie en thee

13:30-13:40 Opening door Dik Welkers (VROM). Sessievoorzitter door Polka.
13:40-14:05 Presentatie: 'Stille wegdekken: de praktijkervaringen van de afgelopen 10 jaar' - Dr.ir. Jacob Groenendijk (KOAC-NPC)
14:05-14:30 Presentatie: 'Geluid: wat mag je verwachten gedurende de hele levensduur' - Ing. Ronald van Loon (M+P)
14:30-14:50 Presentatie: 'Stille wegdekken en actieplan: (on) mogelijkheden' - Ing. Carlo Schoonebeek (provincie Noord-Holland) en Wim van Keulen (VKA).
14:50-15:10 Discussie

15:10-15:30

Koffiepauze

15:30-15:50 Presentatie Dunne deklagen op hoofdwegen: overeenkomsten en verschillen met provinciale wegennet - Dr. ir. Rob Hofman (Rijkswaterstaat, DVS)
15:50-16:10 Presentatie Stille wegdekken: opbrengsten en kosten in het licht van actieplannen en beleid voor geluid - Ir. Jan Hooghwerff (M+P)

16:10-16:30

Discussie

16:30

Afsluiting

Verslag

Op 21 februari vond de informatiebijeenkomst 'stille wegdekken en actieplannen voor geluidknelpunten' plaats. De forse opkomst van ruim 90 deelnemers, voor het leeuwendeel afkomstig uit gemeentes, provincies en milieudiensten, liet zien dat het thema van de middag sterk leeft.De aftrap van de middag werd verzorgd door Dik Welkers van het Ministerie van VROM, die wees op het belang en kosteneffectiviteit van bronmaatregelen. De presentatie van Jacob Groenendijk (KOAC-NPC) besloeg de civieltechnische aspecten van stille wegdekken: ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud en levensduur. Ronald van Loon presenteerde actuele gegevens over het verloop van geluideigenschappen tijdens de levensduur van stille wegdekken. Een praktijkcase voor het toepassen van stille wegdekken op provinciale wegen werd gepresenteerd door Carlo Schoonebeek (Provincie Noord-Holland) en Wim van Keulen (VKA). Na de koffiepauze werd door Rob Hofman (Rijkswaterstaat, DVS) informatie gegeven over de laatste stand van zaken met betrekking tot de toepassing van dunne deklagen op rijkswegen en provinciale wegen. Jan Hooghwerff bracht in de laatste presentatie van de middag de kosten van dunne deklagen in beeld.

Presentaties