Symposium 2021

Ook in tijden waarin we even geen ‘gewoon’ symposium konden organiseren, blijft SilentRoads graag in contact. De wereld van geluidmaatregelen in het algemeen, en stille wegdekken in het bijzonder, staat immers nooit stil. Tijd om bij te praten gedurende een webinar op 20 mei 2021.

De middag stond in het teken van metingen van geluid van wegen. Want: weten vraagt meer dan – alleen – meten. Het meten van het geluid van een weg gebeurt met verschillende methoden, ieder met hun eigen toepassingsbereik en nauwkeurigheid. 

Verslag

Kan de CPX-methode een goed alternatief zijn voor de SPB-methode?

Ronald van Loon en Mark Mertens, M+P

De hamvraag van deze presentatie: wanneer kies je voor welk type meting? Voor het vaststellen van de geluideigenschappen van wegdekken is de CPX-methode praktisch in de uitvoering. Deze is vrijwel overal toepasbaar in tegenstelling tot de SPB-methode, waar eisen gesteld worden aan de omgeving, het stoorgeluid en de voertuigstroom. Tegelijk zijn geluidberekeningen en toetsen aan geluideisen gebaseerd op SPB-waarden. De sprekers gingen uitvoering in op de relatie tussen resultaten van SPB en CPX-metingen en verkenden vervolgens de mogelijkheden en obstakels om een akoestische wegdekbeschrijving te maken met CPX-resultaten.

Hoe stil is een circulair wegdek?

Christiaan Tollenaar en Bert Peeters (M+P)

Anno 2021 is circulariteit een prominent thema bij het materiaalgebruik voor wegdekken. Maar hoe verhoudt zich dat tot de akoestische eigenschappen van die wegdekken? De geluideigenschappen van wegdektypen zijn nauwkeurig vastgelegd en gaan vaak uit van strak gedefinieerde mengselomschrijvingen. Die werkwijze stamt uit de tijd dat deklagen werden aangelegd met ‘verse’ steenslag en dat de samenstelling in de asfaltcentrale maximaal gestuurd kon worden. Bij duurzame en circulaire wegdekken is die mengselomschrijving niet zo eenduidig. Het is sterk afhankelijk van het teruggewonnen materiaal en soms wordt het wegdek ter plekke gerecycled. Aan de hand van stellingen werd door sprekers en deelnemers levendig bediscussieerd wat deze ontwikkeling betekent voor de geluideigenschappen van wegdekken en wat er voor nodig is om een geluidprestatie van een circulair wegdek op voorhand te garanderen.