Symposium 2016 (NL)

14e SilentRoads Symposium

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw te Sterrebeek

In Sterrebeek, nabij Brussel, werd op 12 april het SilentRoads symposium georganiseerd. Dit symposium brengt u periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van geluid en wegverhardingen en vond plaats in het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Het symposium is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met geluidsarme wegverhardingen, geluidsschermen en onderzoek naar wegverkeerslawaai.

Op de volgende pagina's vindt u de presentaties en het verslag.

Tijdens het seminarie kwamen diverse sprekers uit de overheid, onderzoeksbureaus en wegenbouwers aan het woord en werd de kennis van geluid en wegverhardingen vanuit verschillende invalshoeken  belicht. Aan bod kwamen onder andere:

  • Duurzame en geluidsarme wegverhardingen (Next Generation Concrete Surface)
  • Geluidsarme(re) wegverhardingen in de stedelijke omgeving
  • Lawaaihinder door uitzettingsvoegen van brugdekken
  • Evaluatie geluidsschermen
  • Psychologische aspecten bij hinder door wegverkeerslawaai
  • Levensduur van geluidsarm asfalt
  • Het stellen van akoestische eisen aan wegverhardingen
  • Innovatieve oplossingen tegen wegverkeerslawaai

 

SilentRoads werd voor de veertiende keer georganiseerd en voor de tweede maal in België. De organisatie van deze editie wordt verzorgd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW) en M+P- raadgevende ingenieurs bv.