Reken- en meetvoorschriften

Het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 beschrijft hoe het geluid van wegverkeer en railverkeer dient te worden berekend (of gemeten).

Het bestaat uit:

  • Artikelen van het RMG 2012
  • Bijlage I - akoestisch rapport en cumulatie
  • Bijlage II - industrielawaai
  • Bijlage III - wegverkeerslawaai
  • Bijlage IV - railverkeerslawaai
  • Bijlage V - geluidproductieplafonds
  • Bijlage VI - saneringsplannen
  • Bijlage VII - kartering

Voor wegverkeerslawaai is vooral bijlage III belangrijk. Hierin staat ook de methode Cwegdek.

U kunt het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 en de bijlagen vinden via InfoMil.