SilentRoads Symposium, 3 oktober 2019

Meting versus model: een hoop kabaal om niks?

Op donderdag 3 oktober 2019 zal het SilentRoads symposium plaatsvinden op circuit Zandvoort. Om 12 uur starten we met een inlooplunch, gevolgd door een lezingenprogramma. Het evenement wordt afgesloten met een borrel, eindtijd ongeveer 18:00u. De deelnamekosten bedragen 90 euro ex. BTW. U kunt zich al inschrijven voor SilentRoads, via het aanmeldformulier

Onderwerpen die zeker aan bod komen deze middag:

Het RIVM over Meten, modelleren en beleving
Hoe vullen metingen en modellen elkaar aan om tot een beoordeling te komen die zo goed mogelijk aansluit bij de beleving van de omgeving? 

De casus Traverse Dieren; Hoe metingen bijdragen aan vertrouwen in de omgeving
De Omgevingsdient Regio Nijmegen praat ons bij over de rol van metingen in een concreet project en beantwoordt de vraag of deze bijdroegen aan het vertrouwen bij de burgers. 

Betekenis geven aan langdurende metingen aan wegverkeerslawaai
Aan de hand van diverse voorbeelden wordt gepresenteerd hoe langdurende metingen kunnen helpen om hinder beter te begrijpen en doeltreffend naar een oplossing te zoeken. 
Met data uit de praktijk wordt gepresenteerd welke facetten er bij zo’n onbemande meting komen kijken, en hoe met metingen geluidhinder op een objectieve manier inzichtelijk kan worden gemaakt.

Veranderende wegdekeigenschappen in akoestische modellen
De akoestische staat van het wegdek is van belangrijke invloed voor wegverkeersgeluid. Welke variaties in de wegdekeigenschappen zijn meegenomen in de rekenmodellen en welke niet?