Symposium 2005

Stille wegdekken : rumoer in contracten?

Het 2e SilentRoads symposium 2005 wordt op dinsdagmiddag 24 mei gehouden in het Mobilion in Utrecht. Dit symposium brengt u op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van stille wegdekken in Nederland. Het thema dit jaar is de wijze waarop toepassing van stille wegdekken vastgelegd wordt in de verschillende contractvormen tussen wegbeheerder en aannemer.

De toepassing van stille wegdekken als oplossing voor verkeerslawaaibestrijding heeft de laatste jaren een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Een veelheid aan producten is beschikbaar, en de aandachtspunten bij toepassing zijn meer en meer bekend bij wegbeheerders. Bij de praktische toepassing komt er echter meer bij kijken dan alleen de technologische vraagstukken. Hoe kan bijvoorbeeld vanaf de vroege planning van bestemmingsplannen en het akoestisch onderzoek al rekening worden gehouden met de mogelijkheid van het toepassen van een stil wegdek? Hoe wordt de aanleg van een stil wegdek in een bestek verwoord? Hoe wordt na oplevering nagegaan of ook voldaan is aan de gestelde eisen? En hoe kan de akoestische prestatie worden gewaarborgd voor de toekomst? Op deze en andere vragen wordt op het SilentRoads symposium 2005 uitgebreid ingegaan. Naast enkele presentaties wordt een forumdiscussie georganiseerd tussen de verschillende partijen, die ieder vanuit hun eigen invalshoek te maken hebben met de implementatiekant van stille wegdekken.

Het symposium is bedoeld voor allen die te maken hebben met het fenomeen van stille wegdekken, zoals milieudeskundigen, wegbeheerders, beleidsmakers, wegenbouwers en onderzoekers. De organisatie wordt verzorgd door M+P Raadgevende ingenieurs bv.

Om het symposium voor zo veel mogelijk betrokkenen toegankelijk te maken, is de toegang gratis. Ook kan voor aanvang van het programma kosteloos van de lunch gebruik worden gemaakt. We stellen het op prijs wanneer u bij uw aanmelding wilt aangeven of u ook bij de lunch aanwezig zal zijn.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de organisatie via symposium@silentroads.nl.

Programma

 • 12:30-13:30: Ontvangst met lunch/koffie/thee
 • 13:30-13:35: Opening (dagvoorzitter: Jan Hooghwerff)
 • 13:35-13:50: Stellingname: er worden standpunten ingenomen door 5 partijen die te maken hebben met nieuwe contractvormen, met o.a. vertegenwoordigers van Rijksoverheid, een grote gemeente en de wegenbouwbranche.
 • 13:50-14:20: Voordracht: 'Goed gereedschap is het halve werk...' - Gijsjan van Blokland (M+P)
 • 14:20-14:50: Voordracht: '... en goede contracten de andere helft.' - Berry Bobbink (Provincie Gelderland)
 • 14:50-15:20: Koffiepauze
 • 15:20-16:15: Discussie: De partijen die eerder stelling hebben genomen, de sprekers en de zaal hebben de gelegenheid om van het onderwerp van gedachten te wisselen.
 • 16-15-17:00: Afsluiting en borrel met een hapje en een drankje.

Stellingen

Het programma van het SilentRoads symposium wordt opgebouwd rond een aantal stellingen over stille wegdekken, contracten en aanbesteding. De stellingen zijn aangedragen door verschillende partijen rond het thema.

De stellingen zijn als volgt:

 • Stelling 1 - door CROW: Het vragen en verstrekken van garanties in contracten voor stille wegdekken is onzinnig, omdat het inroepen van een garantie niet of nauwelijks mogelijk is! Door gebruik van de UAV-GC 2005 wordt het hoogste mogelijke economische rendement bereikt in relatie met omgevingshinder (kwaliteit-prijs-omgeving).
 • Stelling 2 - door het Ministerie van VROM: Als wegbeheerder ben ik geen consument. Want: als consument kan ik kopen wat ik wil, en als het niet te koop is kan ik het laten maken. Als wegbeheerder kan ik dat allemaal niet.
 • Stelling 3 – door KWS: Opdrachtgevers moeten een functionele omschrijving gebruiken voor het vastleggen van de gewenste geluideigenschappen van een stil wegdek. Beperkende omschrijvingen t.a.v de mengselsamenstelling en grondstoffen dienen achterwege te worden gelaten. De gewenste geluideigenschappen direct na openstelling en op termijn dienen realistisch te zijn.
 • Stelling 4 – door de Gemeente Utrecht: Gemeentelijke wegbeheerders zijn vanwege een groot aantal onzekerheden terughoudend met het toepassen van op lange termijn onvoldoende bewezen geluidsreducerende wegdekken. Het ontbreekt aan objectieve, controleerbare en verifieerbare bestekseisen voor nieuwe geluidreducerende wegdektypen.
 • Stelling 5 – door KOAC-NPC: In de nieuwe contracten zijn kwaliteitsborging, toetsing en verificatie onontbeerlijk voor het verkrijgen van wegdekken met duurzaam goede eigenschappen. Dit geldt zowel voor het ontwerp als de aanleg en, indien in het contract afgesproken, ook voor het beheer en onderhoud.