SilentRoads Symposium, 12 april 2018

Akoestiek: met uitsterven bedreigd?

Stille wegdekken in een evoluerende wereld

Op 12 april 2018 heeft voor een divers deelnemersveld het Silent Roads symposium plaats gevonden. Gastheer van deze editie was het Ouwehands Dierenpark waar de deelnemers ontvangen werden in Pandasia, sinds een jaar het verblijf van de Chinese reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya.

De link met de reuzenpanda’s naar het thema van de dag is snel gelegd. Want wordt het thema geluid namelijk ook met uitsterven bedreigd? In het huidige politieke tumult waarin de energietransitie centraal staat als milieuthema, wordt volop geïnvesteerd in nieuwe systemen en producten. Bij de ontwikkeling van nieuwe infrastructuur wordt sterk ingezet op langere levensduur, hergebruik van materialen en het besparen van energie tijdens de aanleg.  Maar blijft geluid als milieuthema daarbij wel hoog genoeg op de agenda staan?

Erik Roelofsen, directeur van de Nederlandse Stichting Geluidhinder en dagvoorzitter van deze SilentRoads editie pleit voor een aanpak waarbij de energie- en geluidmaatregelen gecombineerd worden. En dat geluid belangrijk is, wordt nog eens onderstreept door de recente onderzoeken die aangeven dat geluid een gezondheidsprobleem is en geen luxeprobleem.

Opening door Erik Roelofsen, Nederlandse Stichting Geluidhinder

Geluid, wegdekken en gezondheid – Bert Peeters (M+P)

De herinrichting van de Parallel Boulevard behelst meer dan alleen een wettelijk onderzoek naar reconstructie en sanering. Essentieel is dat de het wegdektype is gekozen op basis van de actuele stand van zaken van een wegdekmarkt die zich in hoog tempo ontwikkelt. Ook een afweging tussen de kosten van maatregelen versus de baten voor de gezondheid is meegewogen. Bert liet middels een voorbeeldproject zien hoe je tot een goed plan komt door verschillende disciplines samen te brengen.

Stille wegdekken in een evoluerende wereld - Rien Huurman (BAM)

Is het technisch mogelijk om een stil wegdek te maken met een lage rolweerstand, dat ook nog eens lang genoeg meegaat? Kun je een wegdek maken met een hoge geluidreductie en/of een lage rolweerstand als dit wegdek grotendeels horizontaal recyclebaar moet zijn?

Rien boog zich in zijn presentatie over de uitkomst van de volgende vergelijking: Stil+C+K+E+Rolweerstand = ?

Een nieuwe brug is een stille brug - Erik de Graaff (M+P)

Bruggen vormen sinds jaar en dag een bekende bron van geluidhinder, dit komt echter niet goed tot uiting binnen het wettelijk kader. In de huidige beoordelingssystematiek wordt bruggeluid of geluid van voegovergangen zelfs niet eens meegenomen. Een groot aantal bruggen is de komende jaren aan vervanging toe. Dit is dus hét moment om na te denken over een duurzaam stille oplossing.

Beleving van geluid: tonaal geluid van vrachtverkeer – Gijsjan van Blokland (M+P)

Omwonenden van geluidreducerende wegen klagen nogal eens over een specifiek totaal geluid. Bekend is dat tonaal geluid als hinderlijk wordt ervaren. Eveneens bekend is dat vrachtwagens de boosdoener zijn. Maar waar komt dit geluid nu eigenlijk precies vandaan? Het blijkt dat wegen met een gladde textuur erg gevoelig zijn voor dit fenomeen. Gijsjan van Blokland legt in zijn presentatie uit hoe dat komt.

 

Geluid van klinkers: de onderste steen boven - Ronald van Loon (M+P)

Een groot deel van het binnenstedelijk wegennet bestaat uit elementenverhardingen. Qua akoestiek zijn die niet over één kam te scheren: het maakt nogal wat uit of er stille klinkers liggen of kasseien. Ook over hinderopwekking valt het nodige te zeggen: de bewoner hoort immers laagfrequente individuele passages in plaats van de gebruikelijke ruis over het asfalt. Dat vraagt om een andere benadering van het hinderprobleem.