Symposium 2012

Stille wegdekken

Geslaagd of herexamen?

Het 9e SilentRoads Symposium zal op maandag 14 mei 2012 plaatsvinden in het Museum Speelklok. Deze locatie ligt in Utrecht op loopafstand van het Centraal Station.

Het symposiumthema van dit jaar is 'Stille wegdekken, geslaagd of herexamen'? Op de dag dat de eindexamens beginnen, willen wij ook de stille wegdekken aan een toets onderwerpen of zij een einddiploma verdienen.

In de afgelopen jaren kwamen op het SilentRoads Symposium de eerste resultaten naar buiten over de prestaties van stille wegdekken op het moment dat zij twee of vijf jaar in gebruik zijn genomen. Uit de meetresultaten uit het monitoringsprogramma bleek dat de stille wegdekken na enige jaren niet meer dezelfde geluidreductie hebben als in nieuwe staat. Daarmee rees de vraag of we ons niet te rijk hebben gerekend.

Deze vraag kunnen we inmiddels beantwoorden. Op dit moment komen vanuit het monitoringsprogramma namelijk ook de resultaten van acht jaar na aanleg beschikbaar. Bovendien is recent een wijziging van de regelgeving rondom stille wegdekken voorbereid. De methode Cwegdek zal zo worden aangepast, dat voortaan de akoestisch achteruitgang expliciet in de rekenmethode zit. Deze aanpassing zal tegelijkertijd met de wetgeving over de geluidproductieplafonds worden ingevoerd.

SilentRoads 2012 bespreekt wat deze ontwikkelingen betekenen voor uw dagelijkse praktijk.

 • Hoe werkt de nieuwe Cwegdek-methode?
 • Wat gebeurt er met de bestaande wegdekcorrecties?
 • Wanneer gebruikt u de oude of de nieuwe methode?
 • Heeft de aanpassing ook gevolgen voor bestekken?

Met de invoering van SWUNG en de nieuwe Cwegdek-methode kunnen we ons afvragen of de stille wegdekken daarmee ook volwassen zijn geworden. We zullen hiervoor de diverse betrokkenen aan het woord laten. Een ieder kan vervolgens concluderen voor welke thema's de stille wegdekken 'geslaagd' zijn, en voor welke thema's een herexamen noodzakelijk is.

Geinteresseerden kunnen voorafgaand aan het symposium deelnemen aan een rondleiding door het Museum Speelklok. Deze rondleiding begint om half twaalf. Degenen die niet deelnemen aan de rondleiding, zijn vanaf twaalf uur welkom voor de inlooplunch.

Samenvattend:

 • Voor wie?: milieu-specialisten, wegbeheerders, wegenbouwers, bandenfabrikanten
 • Wanneer?: maandag 14 mei 2012
 • Aanvang: 13:00 uur (vanaf 11:30 uur rondleiding door het Museum Speelklok, vanaf 12:00 uur inlooplunch)
 • Waar?: Museum Speelklok in Utrecht (www.museumspeelklok.nl)
 • Bereikbaarheid: 10 minuten loopafstand vanaf station Utrecht CS, parkeermogelijkheid bij parkeergarages Hoog Catharijne en Springweg
 • Kosten: € 70,- (incl. inlooplunch en borrel)

Het symposiumprogramma bestaat uit verschillende presentaties en duurt tot 16:15 uur, gevolgd door een borrel.

Programma

11:30-12:15

Rondleiding door Museum Speelklok (facultatief)

12:00-13:00

Inlooplunch

13:00-13:15 Welkom en introductie
13:15-14:15 Presentaties: Het examen
  De examenonderwerpen: levensduur van dunne deklagen, geluidreductie tijdens de gebruiksperiode, methode Cwegdek, contracten, ontwikkelingen - met bijdragen van Ronald van Loon (M+P), Arno Eisses (TNO), Jan Hooghwerff (M+P), Luc Goubert (BRRC, België)
14:15-14:30 Vragen en discussie

14:30-15:00

Koffiepauze

15:00-16:00 Geslaagd of herexamen?
meningen en statements van gebruikers en belanghebbenden
  met bijdragen van Jan Knol (Stiller op Weg, CROW), Ingrid de Bondt (Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland), Nienke van Kuijeren (Provincie Noord-Holland) en Peter van Hinthem (Breijn)

16:00-16:15

Discussie en afsluiting

16:15-17:30

Borrel met een hapje en een drankje

 Presentaties

 • Opening door Gijsjan van Blokland (M+P)
 • Stille wegdekken aan het einde van de levensduur - Ronald van Loon (M+P)
 • Wijziging Cwegdek-methode: gevolgen voor bestekken / contracten - Jan Hooghwerff(M+P)
 • Wijziging methode Cwegdek - Arno Eisses (TNO)
 • Stille wegdekken in Europa - Luc Goubert (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)
 • Meningen / statements / herexamenonderwerpen - bijdragen van: Jan Knol (CROW), Peter van Hinthem (Breijn), Nienke van Kuijeren (prov. Noord-Holland), Ingrid de Bondt (gedeputeerde prov. Zuid Holland

Verslag

In het Museum Speelklok vond 14 mei het jaarlijks terugkerende SilentRoads Symposium plaats. In dit symposium worden de deelnemers geïnformeerd over de laatste stand van zaken over stille wegdekken in Nederland. Het symposium vond dit jaar plaats op de dag dat de Nederlandse eindexamens van start gingen. Tegelijk werden de stille wegdekken ook aan een examen onderworpen. Na een decennium breed te zijn toegepast, kon de vraag worden gesteld of dit product intussen op alle fronten geslaagd is, of dat er thema’s zijn waarvoor een herexamen nodig is.

De prestaties van de eerste generatie dunne geluidreducerende deklagen (DGD’s) op het gebied van geluid en levensduur werden toegelicht door Ronald van Loon van M+P. Van deze wegdekken is na acht jaar circa 75% nog aanwezig. De overige vakken zijn voor die tijd vervangen omdat de civieltechnische levensduur ten einde was. Gemiddeld over de hele populatie worden de DGD’s tussen de 8 en 9 jaar oud. De geluidreductie neemt in de eerste 5 jaar af met zo’n 0,6 dB per jaar, maar stabiliseert daarna.

Arno Eisses van TNO lichtte toe hoe de nieuwe inzichten in het gedrag van wegdekken worden verwerkt in de wettelijke rekenmethode. Tegelijk met de ingang van SWUNG-wet zal de zogenaamde Cwegdek-methode worden aangepast. Voortaan wordt in rekenmodellen het geluidreducerend vermogen van het asfalt voorgesteld door een tijdsgemiddelde correctie. Jan Hooghwerff van M+P gaf aan dat deze wijziging ook gevolgen heeft voor vraagspecificaties. Hierin worden regelmatig eisen gesteld op basis van de Cwegdek. Bij de wijziging van de methode moet daar dus ook rekening mee worden gehouden in de contracten. Door Luc Goubert van BRRC werden de internationale ontwikkelingen toegelicht. Binnen Europa wordt ZOAB vrijwel alleen in Nederland toegepast, de dunne deklagen worden echter in steeds meer landen een gangbaar product.

In het discussieplatform gaf gedeputeerde Ingrid De Bondt van de Provincie Zuid-Holland de aftrap met een videoboodschap. Zij hoort van omwonenden positieve geluiden over stil asfalt. Wel benadrukte ze dat de eindstreep daarmee nog niet bereikt is, en dat er nog verdere ontwikkeling van het product nodig is. Peter van Hinthem van Breijn riep op tot eenduidigheid in contracten. Vanuit de zaal werd de discussie opgeworpen of de nieuwe methode een blokkade vormt voor innovatie. Jan Knol van CROW wees erop dat het voor een goede productontwikkeling nodig is dat opdrachtnemers voldoende gestimuleerd worden en dat opdrachtgevers realistische eisen stellen. Nienke van Kuijeren van de Provincie Noord-Holland stelde dat stil asfalt winst voor de omgeving oplevert. In het actieplan van de provincie speelt stil asfalt een prominente rol. Zij riep verder op tot ontwikkeling van producten die beter geschikt zijn voor kruisingen.

Als eindconclusie over de examenresultaten van stille wegdekken werd de stelling van Ingrid de Bondt door diverse deelnemers onderschreven. Haar statement was dat stille wegdekken zeker door kunnen naar een volgende klas, maar dat ze nog niet klaar zijn voor het eindexamen. Met wat extra aandacht en ontwikkelingen de komende tijd kan daarna het examen volgen, waarvan zij verwacht dat het dan succesvol zal worden afgelegd.