Symposium 2004

Het eerste SilentRoads symposium vond plaats op 27 april 2004 in het DAF museum in Eindhoven. Vanuit het perspectief van de onderzoekers, de wegenbouw, de overheid en de bandenindustrie werd een 80-koppig publiek op de hoogte gebracht over de recente ontwikkelingen voor het stiller maken van wegen in Nederland.
Rode draad in het programma waren de vier pijlers van SilentRoads: fundamenteel onderzoek, meetmethoden, productontwikkeling en beleid. De SilentRoads-gedachte houdt in dat met een integrale benadering tussen deze pijlers de wegen effectief stiller gemaakt kunnen worden.

Wilt u meer informatie over het symposium, neem dan contact op met de organisatie via symposium@silentroads.nl.