Symposium 2022

Duurzame wegverhardingen – uitdagingen en kansen voor stille wegdekken

Het lijkt misschien stil, maar de wereld van (stille) verhardingen is volop in beweging. De achtergrond daarvan typeren we met twee sleutelwoorden: duurzaamheidsambities en Omgevingswet. Tijdens de 19e editie van het SilentRoads symposium hebben we daarover uitgebreid bijgepraat. En daar was veel belangstelling voor, er was een grote opkomst. Daar hielp de leuke locatie misschien ook aan mee: het Koetshuis van kasteel De Haar. Heeft u hem gemist, of wilt u de presentaties nog eens langslopen, dat kan via onderstaande documenten.

Verslag

1.

Welkom en korte introductie op het thema
Jan Hooghwerff (M+P) (sessieleider)

2.

 

 

Wat gebeurt er om ons heen rond geluidreducerende wegdekken?
Ronald van Loon (M+P)

Ronald vertelde vanuit de brede adviespraktijk van M+P welke ontwikkelingen hij in de in de afgelopen jaren heeft gezien en wat hij verwacht dat dat betekent voor de aandacht voor stille wegdekken. De wijzigingen vanuit beleid en regelgeving (Omgevingswet, Cwegdek methode, emissie van verkeer) kwamen aan bod en ook de maatregelen die vanuit geluidprojecten op stapel staan (MJPG, actieplannen geluid).

3.

 

 

 

 

 

 

 

Spannende ontwikkelingen voor deklagen vanuit duurzaamheidsambities

Een carrousel van bijdragen vanuit verschillende praktijken.

Wat gebeurt er op het vlak van duurzaamheidsambities in de praktijk? Hoe betrek, stuur en stimuleer je als RWS de markt?
Inge van Vilsteren (Senior adviseur wegenbouwmaterialen, Rijkswaterstaat RWS GPO)

Wat ziet de provincie als belangrijke ontwikkelingen en hoe stuur je daarin als wegbeheerder? Welke ambitie heeft de provincie, hoe vertaal je dat naar concreet wegbeheer, producenten en hoe bewaak je kwaliteit? En, denk je dat dit ook invloed heeft op ontwikkelingen rond stille wegdekken, komende tijd?

Carla Vosmaer (Adviseur verduurzaming Infra, Provincie Noord-Brabant)

Hoe ga je als producent en aannemer met duurzaamheidseisen en ambities om (strategische keuzes, actualiseren van mengsels)? Verwacht je dat je productportfolio komende tijd gaat wijzigen? Zie je naast duurzaamheid andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op vraag en aanbod van geluidreducerende deklagen?
Jasper Keizer (Adviseur wegenbouw, KWS Infra) 

4.

 

Wat levert dit aan inzichten op?

Reacties vanuit de zaal.

5. Sluiting en borrel
   

Sfeerimpressie