Symposium 2022

Duurzame wegverhardingen – uitdagingen en kansen voor stille wegdekken

Het lijkt misschien stil, maar de wereld van (stille) verhardingen is volop in beweging. De achtergrond daarvan typeren we met twee sleutelwoorden: duurzaamheidsambities en Omgevingswet. Hoog tijd om elkaar daarover bij te praten: dat gaan we doen tijdens de 19e editie van het SilentRoads symposium: Duurzame wegverhardingen – uitdagingen en kansen voor stille wegdekken. Heb je interesse, reserveer dan de middag van 4 oktober alvast in je agenda. Vervolginformatie met het complete programma en de link om in te schrijven komt later deze maand.

We gebruiken de bijeenkomst dit keer om kennis te delen over twee ontwikkelingen die redelijk parallel lopen, maar waar binnen het netwerk weinig kruisbestuiving is. Het gaat enerzijds over de duurzaamheidsambities om te komen tot verhardingen met een lagere CO2-footprint (duurzame mengsels, hergebruik materiaal, lage-temperatuur-asfalt, aanlegproces). Anderzijds zijn er interessante ontwikkelingen rond geluidreducerende deklagen vanuit de Omgevingswet (actualisatie emissie, aangepaste categorisering van deklagen en actualisatie van de kentallen, tijdgedrag) en de realisatie van maatregelen (zoals uit actieplannen en MJPG). De Omgevingswet leidt waarschijnlijk tot een andere portfolio van geluidreducerende deklagen, in de praktijk zullen mogelijk andere categorieën vaker gebruikt worden. Ook duurzaamheidsontwikkelingen kunnen leiden tot andere mengsels en eigenschappen. Ons doel is om tijdens SilentRoads over beide ontwikkelingen kennis te delen, zonder dat we direct inzoomen op de invloed over en weer (risico’s en kansen) en dat we vervolgens kijken wat dat in het gesprek voor vragen en inzichten oplevert. En natuurlijk boeiend om in de afronding te kijken wat de kansen en uitdagingen rond deze ontwikkelingen zijn. 

 • Wat? 19e editie van SilentRoads symposium
 • Wanneer? dinsdagmiddag 4 oktober, van 13:30 tot 16:30 uur
 • Waar? Koetshuis de Haar: Kasteellaan 1, 3455 RR in Haarzuilens
 • Voor wie? iedereen die te maken heeft met toepassen van geluidreducende wegdekken (vanuit milieu, akoestiek, productie, aanleg of wegbeheer)
 • Kosten? geen
 • Aanmelden? via het inschrijfformulier.

Programma

 1. Welkom en korte introductie op het thema
  Jan Hooghwerff (sessieleider)
   
 2. Wat gebeurt er om ons heen rond geluidreducerende wegdekken?
  Ronald van Loon vertelt vanuit de brede adviespraktijk van M+P welke ontwikkelingen hij in de in de afgelopen jaren ziet en wat hij verwacht dat dat betekent voor de aandacht voor stille wegdekken. De wijzigingen vanuit beleid en regelgeving (Omgevingswet, Cwegdek methode, emissie van verkeer) komen aan bod en ook de maatregelen die vanuit geluidprojecten op stapel staan (MJPG, actieplannen geluid).
   
 3. Spannende ontwikkelingen voor deklagen vanuit duurzaamheidsambities
  Een carrousel van bijdragen vanuit verschillende praktijken.

  Rijkswaterstaat, Inge van Vilsteren (Senior adviseur wegenbouwmaterialen, RWS GPO)
  Wat gebeurt er op het vlak van duurzaamheidsambities in de praktijk? Hoe betrek, stuur en stimuleer je als RWS de markt?

  Provincie Noord-Brabant, Carla Vosmaer (Adviseur verduurzaming Infra)
  Wat ziet de provincie als belangrijke ontwikkelingen en hoe stuur je daarin als wegbeheerder? Welke ambitie heeft de provincie, hoe vertaal je dat naar concreet wegbeheer, producenten en hoe bewaak je kwaliteit? En, denk je dat dit ook invloed heeft op ontwikkelingen rond stille wegdekken, komende tijd?

  KWS Infra, Jasper Keizer (Adviseur wegenbouw)
  Hoe ga je als producent en aannemer met duurzaamheidseisen en ambities om (strategische keuzes, actualiseren van mengsels)? Verwacht je dat je productportfolio komende tijd gaat wijzigen? Zie je naast duurzaamheid andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op vraag en aanbod van geluidreducerende deklagen?

 4. Wat levert dit aan inzichten op?
  Tijd voor reacties uit de zaal met de mogelijkheid om een stukje verdieping te geven en reflecties van de sprekers. Welke kansen en uitdagingen zien we rond deze ontwikkelingen en hoe zorgen we ervoor dat dat vooral win-win-situaties oplevert?
   
 5. Sluiting en borrel

Inschrijving

U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier.