Symposium archief

Symposium 2022

Duurzame wegverhardingen – uitdagingen en kansen voor stille wegdekken

Symposium 2021

Ook in tijden waarin we even geen ‘gewoon’ symposium konden organiseren, blijft SilentRoads graag in contact. De wereld van geluidmaatregelen in het algemeen, en stille wegdekken in het bijzonder, staat immers nooit stil. Tijd om bij te praten gedurende een webinar op 20 mei 2021.

De middag stond in het teken van metingen van geluid van wegen. Want: weten vraagt meer dan – alleen – meten. Het meten van het geluid van een weg gebeurt met verschillende methoden, ieder met hun eigen toepassingsbereik en nauwkeurigheid. 

Verslag

SilentRoads Symposium, 3 oktober 2019

Meting versus model: een hoop kabaal om niks?

Circuit Zandvoort vormde het toepasselijke decor van het SilentRoads symposium op 3 oktober 2019. Onderwerp van gesprek was de al dan niet bestaande tegenstelling tussen metingen en modelberekeningen van wegverkeerslawaai. Diverse geluiden ter plaatse illustreerden spontaan het thema: passerende snelle auto’s, klaterende regen op het dak en lieflijk zingende vogeltjes als contrast.

SilentRoads Symposium, 12 april 2018

Akoestiek: met uitsterven bedreigd?

Stille wegdekken in een evoluerende wereld

Op 12 april 2018 heeft voor een divers deelnemersveld het Silent Roads symposium plaats gevonden. Gastheer van deze editie was het Ouwehands Dierenpark waar de deelnemers ontvangen werden in Pandasia, sinds een jaar het verblijf van de Chinese reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya.

SilentRoads 2016

Assetmanagement en geluid: hoe leg je de verbinding?

Op 4 oktober vond in de voormalige kerk en metaalfabriek, de Metaalkathedraal, het SilentRoads-symposium plaats. Jaarlijks richt het SilentRoads Symposium zich op een actueel thema op het gebied van stille wegdekken. Dit jaar bevond het onderwerp zich op de scheidingslijn tussen techniek en implementatie: Assetmanagement en geluid.

Symposium 2016 (NL)

14e SilentRoads Symposium

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw te Sterrebeek

In Sterrebeek, nabij Brussel, werd op 12 april het SilentRoads symposium georganiseerd. Dit symposium brengt u periodiek op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van geluid en wegverhardingen en vond plaats in het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw. Het symposium is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met geluidsarme wegverhardingen, geluidsschermen en onderzoek naar wegverkeerslawaai.

Symposium 2016 (FR)

14e Symposium SilentRoads

Le 14e symposium SilentRoads se tiendra le 12 avril prochain à Sterrebeek, près de Bruxelles, dans l’auditorium du Centre de recherches routières (CRR). L’événement a pour but de faire le point sur les derniers développements dans le domaine du bruit et des revêtements routiers. Il s’adresse à toutes les personnes concernées par les revêtements routiers peu bruyants, les écrans anti-bruit et les études portant sur le bruit généré par la circulation routière.

Symposium 2015

Stille wegdekken: Kijken in een glazen bol

Op maandag 30 maart is het 12e SilentRoads Symposium gehouden onder het motto: "in een glazen bol kijken naar de toekomst van stille wegdekken." Het symposium zal in Rotterdam plaatsvinden in het Drijvend Paviljoen. Deze glazen bollen met hun innovatieve en klimaatbestendige bouw vormden een ideaal decor voor ons platform voor kennisdeling over stille en duurzame wegdekken. 

U vindt hier de presentaties die op deze dag zijn gehouden.

Symposium 2014

Symposium geluidarme wegverhardingen

Op 14 oktober 2014 wordt in Mechelen het SilentRoads symposium georganiseerd. Dit symposium brengt u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van geluid en wegdekverhardingen en zal plaats vinden in Technopolis, het doe-centrum voor wetenschap en technologie in Vlaanderen. Het symposium is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met geluidarme wegverhardingen, geluidschermen en onderzoek naar wegverkeerslawaai.

Symposium 2013

Inspiratie, innovatie, integratie!

Het 10e SilentRoads Symposium zal op dinsdag 9 april 2013 plaatsvinden in het World Trade Center in Amsterdam.

SilentRoads 2013 zet de lijnen uit voor de uitdagingen die we de komende 10 jaar tegemoet zien. Waar met stille wegdekken een bereik van 10 decibel wordt gehaald, is er meer nodig voor een stille leefomgeving. Een integrale benadering van de infrastructuur is onmisbaar, met belangrijke deelthema’s zoals milieu, vervoer, veiligheid, klimaat, energie.

Symposium 2012

Stille wegdekken

Geslaagd of herexamen?

Het 9e SilentRoads Symposium zal op maandag 14 mei 2012 plaatsvinden in het Museum Speelklok. Deze locatie ligt in Utrecht op loopafstand van het Centraal Station.

Het symposiumthema van dit jaar is 'Stille wegdekken, geslaagd of herexamen'? Op de dag dat de eindexamens beginnen, willen wij ook de stille wegdekken aan een toets onderwerpen of zij een einddiploma verdienen.

Symposium 2011

Dunne deklaag of stil SMA?

Stille wegdekken op regionale wegen

Op 28 april aanstaande zal het 8e SilentRoads Symposium worden georganiseerd in de Glazen Ruimte in Maarssen. Dit symposium is bedoeld voor diegenen die professioneel te maken hebben met stille wegdekken, zoals milieu-specialisten, wegbeheerders, wegenbouwers en bandenfabrikanten.

Symposium 2010

Stil, schoon, zuinig

Het zevende SilentRoads symposium zal op 18 mei 2010 worden georganiseerd in de Talent Factory. Deze locatie ligt op loopafstand van het Centraal Station van 's-Hertogenbosch. Het thema van dit jaar is 'stil, schoon, zuinig'.

Symposium 2009

Stille wegdekken, waar voor uw geld?!

Op 9 juni 2009 organiseren CROW en SilentRoads een middagsymposium over stille wegdekken. Het thema voor dit jaar zal zijn 'Stille wegdekken, waar voor uw geld?!' Het symposium zal plaatsvinden in het Geldmuseum in Utrecht.

Infomiddag 2008

Informatiemiddag 21 februari: stille wegdekken en actieplannen voor geluidknelpunten

Stille wegdekken staan weer volop in de belangstelling. Niet alleen vanwege de actieplannen die in opdracht van de Europese Commissie in de agglomeratiegemeenten en voor het hoofdwegennet gemaakt worden, maar ook omdat geluidhinder een groot probleem vormt voor onze gezondheid. Stille wegdekken bieden mogelijkheden om leefbaarheid en mobiliteit te combineren: zonder grote investeringen en zonder ruimteverlies kan toch iets gedaan worden aan de geluidkwaliteit bij wegen.

Symposium 2007

Symposium 2007: levensduur stille wegdekken

In 2007 wordt voor de 4e keer het SilentRoads symposium gehouden. Dit jaar zal het plaatsvinden op dinsdagmiddag 22 mei in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. In dit symposium wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken op het gebied van stille wegdekken in Nederland. Het thema dit jaar is de duurzaamheid en levensduur van geluidreducerende deklagen.

Symposium 2006

Hoorzitting Dunne Deklagen

In 2006 wordt voor de 3e keer het SilentRoads symposium gehouden. Dit jaar zal het plaatsvinden op maandagmiddag 15 mei in Cultuur- en Congrescentrum Antropia in Driebergen. In dit symposium wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken op het gebied van stille wegdekken in Nederland. Het thema dit jaar is de toepassing van geluidreducerende dunne asfaltdeklagen.

Symposium 2005

Stille wegdekken : rumoer in contracten?

Het 2e SilentRoads symposium 2005 wordt op dinsdagmiddag 24 mei gehouden in het Mobilion in Utrecht. Dit symposium brengt u op de hoogte van de laatste stand van zaken op het gebied van stille wegdekken in Nederland. Het thema dit jaar is de wijze waarop toepassing van stille wegdekken vastgelegd wordt in de verschillende contractvormen tussen wegbeheerder en aannemer.

Symposium 2004

Het eerste SilentRoads symposium vond plaats op 27 april 2004 in het DAF museum in Eindhoven. Vanuit het perspectief van de onderzoekers, de wegenbouw, de overheid en de bandenindustrie werd een 80-koppig publiek op de hoogte gebracht over de recente ontwikkelingen voor het stiller maken van wegen in Nederland.
Rode draad in het programma waren de vier pijlers van SilentRoads: fundamenteel onderzoek, meetmethoden, productontwikkeling en beleid. De SilentRoads-gedachte houdt in dat met een integrale benadering tussen deze pijlers de wegen effectief stiller gemaakt kunnen worden.